Met het doel optimale naleving van de wetgeving te bewerkstelligen wordt onder meer door middel van voorlichting inzicht verschaft omtrent de risico’s van money laundering alsmede het onderkennen en herkennen van ongebruikelijke transacties. Om het geheel te completeren worden eveneens richtsnoeren voor de praktijk gegeven, die kunnen bijdragen aan het in stand houden van de integriteit van de beroepsgroep.


Naast het repressief toezicht met name bestaande uit de daadwerkelijke controle op de naleving van de wet MOT en de WID, is er ook een preventief deel van het toezicht dat voornamelijk tot uiting komt middels het geven van voorlichting ondermeer bestaande uit bijeenkomsten en het uitgeven van publicaties.


De afdeling Toezicht van FIU Suriname voert on-site en/of off-site inspecties uit bij de Onder Toezicht Gestelde niet-financiele dienstverleners (OTG) conform artikel 22 lid 1c Wet MOT. Daarbij is de afdeling Toezicht van FIU Suriname belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet MOT, WID, Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties en Richtlijnen van FIU Suriname alsook Richtlijnen van afdeling Toezicht FIU Suriname.