Sinds de aanname van de Wet MOT en de WID zijn er over de jaren heen verschillende amendementen gepleegd in de wetgeving.


Bij de wetswijzigingen in 2012 met name de wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2012 no. 133) betreft het de verruiming van de taken van het MOT, waarbij de FIU tevens belast is met het toezicht op de naleving van de WID en de Wet MOT, voor zover het de niet-financiele dienstverleners betreft.


Onlangs zijn er meer wetswijzigingen doorgevoerd namelijk in de volgende wetten:

Wijziging Wet Internationale Santies (S.B. 2016 no. 31)

Wijziging Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2016 no. 32)

Wijziging Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2016 no. 33)

Staatbesluit ter uitvoering van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2016 no. 34)


Bij de wetswijziging van de WID (S.B. 2016 no. 32) is er een toevoeging bij artikel 4 sub i met betrekking tot het uitvoeren van verscherpt clientenonderzoek bij Non-Profit Organisaties.

Bij de wetswijziging van deWet MOT (S.B. 2016 no. 33) is onder andere opgenomen de bevoegdheden van MOT toezicht in verband met de effectuering van de uitoefening van haar toezichttaak. Daarnaast is ook voorzien in wetgeving met betrekking tot sancties bij niet naleving van de wetgeving.